Home TIN TỨCHoa Kỳ FBI khám xét một ngôi nhà khác của Tổng Thống Biden ở Delaware

FBI khám xét một ngôi nhà khác của Tổng Thống Biden ở Delaware

by thegioi2020

FBI đã hoàn tất việc khám xét nhà của Tổng Thống Joe Biden ở Rehoboth Beach, Tiểu Bang
Delaware, và không tìm thấy tài liệu nào mang tính cách mật. Ông Bob Bauer, luật
sư riêng của Tổng Thống Biden, nói rằng FBI đã đem đi các ghi chú viết tay và một số tài liệu
để xem xét thêm. Cuộc tìm kiếm kéo dài ba tiếng rưỡi đồng hồ.

Luật Sư Bauer nói cuộc khám xét tư dinh cua tổng thống, theo lệnh của bộ Tư Pháp (DOJ), được tiến hành
với sự phối hợp và hợp tác với các luật sư của tổng thống, đã kết thúc, và “Không
tìm thấy tài liệu nào có đánh dấu mật,”. Ông Bauer nói rằng giống như cuộc khám
xét nhà của Biden ở Wilmington, Delaware vào tháng trước, các đặc vụ “đã xem xét
thêm một số tài liệu và ghi chú viết tay có vẻ liên quan đến thời gian ông ấy
[Biden] làm Phó Tổng thống.” Ông nói tiếp rằng cuộc khám xét đã được lên kế
hoạch và nhận được “sự hỗ trợ và hợp tác đầy đủ” của TT Biden. Trước đó, cuộc lục
soát nhà riêng của TT Biden ở Rehoboth vào ngày 11 tháng 1 cũng không tìm thấy
tài liệu mật nào.

Thegioi365ngay

You may also like