Home TIN TỨCThế Giới Vũ Hán có thể là khởi nguồn của đại dịch Covid

Vũ Hán có thể là khởi nguồn của đại dịch Covid

by thegioi2020

Hai nghiên cứu mới đã cùng cho rằng động vật được bán tại chợ Vũ Hán, Trung Quốc có khả năng là thứ khởi đầu cho đại dịch Covid. Các chuyên gia không tin đại dịch có liên quan đến bối cảnh phòng thí nghiệm. Các nghiên cứu được thực hiện theo nhiều cách tiếp cận khác nhau, nhưng đi đến cùng một kết luận. Trong một lần, các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới đã sử dụng các công cụ lập bản đồ và các báo cáo trên mạng xã hội để tiến hành phân tích không gian và môi trường. Nghiên cứu khác thực hiện phương pháp tiếp cận phân tử và dường như xác định thời điểm những ca nhiễm đầu tiên được truyền từ động vật sang người. Một đồng tác giả của cuộc nghiên cứu đầu tiên cho biết các nghiên cứu không hoàn toàn bác bỏ lý thuyết rò rỉ trong phòng thí nghiệm, nhưng có sức  thuyết phục đến nỗi ông đã thay đổi ý định về nguồn gốc của virus. Để giảm nguy cơ xảy ra đại dịch trong tương lai, các nhà nghiên cứu đang làm việc để xác định chính xác con vật nào có thể bị nhiễm Covid  đầu tiên và bằng cách nào.

Covid origin studies say evidence points to Wuhan market - BBC News

                             Thegioi365ngay

You may also like